ZDROWY ROZSĄDEK – Stosowanie roztropności i rozwagi.

Pytanie (1912-Z)Mamy powiedziane, aby nie odwracać się od tego, co chce u nas pożyczyć (Mat. 5:42). Jak to rozumieć?

Odpowiedź – Werset ten nie mówi, że mamy pożyczać każdemu, kto chce od nas coś pożyczyć – czy to pieniądze, czy coś innego, lecz że nie powinniśmy odwracać się od tych, którzy rzeczywiście są w potrzebie. Pismo Święte mówi: „Czyńcie im dobrze i pożyczajcie, nic się stąd nie spodziewając” (Łuk. 6:35). Powinniśmy mieć szczodrobliwe usposobienie, lubujące się w czynieniu dobrze wszystkim ludziom, a najwięcej domownikom wiary; lecz powinniśmy też używać roztropności i rozwagi. Niekiedy najlepszą rzeczą wobec niektórych osób jest pożyczyć im coś, choć jest się pewnym, że nie otrzyma się tego z powrotem, bo w ten sposób dana osoba zostanie przynajmniej w pewnym stopniu powstrzymana od dalszego przychodzenia. [135,1]