PRZYKAZANIA – Próba usidlenia Jezusa.

Pytanie (1910-Z)Które jest największe przykazanie?

Odpowiedź – Jeden z uczonych w Zakonie starał się usidlić Pana pytaniem odnośnie ważności Boskich przykazań, dlatego zapytał Go, które z nich Jezus uważa za największe. Wielki Nauczyciel szybko podzielił dziesięć przykazań na dwa, zgodnie z Zakonem (5 Mojż. 6:5) i odrzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej. To jest pierwsze i największe [główne] przykazanie. A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli” [Mat. 22:37-40]. Cóż ów uczony mógł odpowiedzieć na takie podsumowanie Zakonu? Nie miał nic do powiedzenia, ponieważ otrzymał taką odpowiedź jak nigdy przedtem. [133,5]