PRACA KOLPORTERSKA – „Wykłady Pisma Świętego” są niedenominacyjne.

Pytanie (1911)W jaki sposób my, kolporterzy, możemy ludziom udowodnić, że „Wykłady Pisma Świętego” są niedenominacyjne?

Odpowiedź – Są ludzie, którym niczego nie da się udowodnić. Ale jednym ze sposobów udowodnienia, iż są one niedenominacyjne, jest wskazanie, że nie były wydane przez żadną grupę wyznaniową, że żadna denominacja ich nie popiera. Będą musieli uwierzyć wam na słowo w tej sprawie aż do czasu, gdy przeczytają te książki. Jeżeli zaś jakaś denominacja skłonna jest je poprzeć, nie mamy nic przeciwko temu. [133,3]