PRACA KOLPORTERSKA – Okres pracy.

Pytanie (1909)Jak długo kolporterzy mogą z przyzwoleniem wykonywać aktywną pracę?

Odpowiedź – Aż do „nowego dnia”. Nie mogę tego zagwarantować, ale myślę, że nastanie dla was nowy dzień. [Gra słów: „tomorrow” – jutro, „to morrow” – do następnego dnia, prawd. w znaczeniu symbolicznym – przyp. tłum.]. [133,2]