PRACA KOLPORTERSKA – Opuszczenie terenu.

Pytanie (1906)Czy jest właściwą rzeczą przy zbieraniu zamówień wyjść poza swój teren, chociażby to było tylko przejście na drugą stronę rzeki?

Odpowiedź – Nie wychodźcie poza teren wam wyznaczony; nie jesteście do tego uprawnieni. [133,1]