PRACA KOLPORTERSKA – Jak ją prowadzić, mając rodzinę na utrzymaniu?

Pytanie (1906)Czy w przypadku kogoś, kto ma rodzinę na utrzymaniu – jeśli dałoby się to urządzić – byłoby właściwą rzeczą zająć się pracą kolporterską?

Odpowiedź – Nie myślę, żeby to było właściwe, aby na przykład żona opuszczała swój dom i swojego męża, w jakiś sposób ich zaniedbując. Ma ona obowiązki wobec męża i domu. Ale jeśli jej mąż byłby w Prawdzie i wyraziłby zgodę, to w porządku. Gdyby był mężem światowym, ma prawo wymagać, aby jego dom był doglądany. Jest to częścią zobowiązania żony, którego, moim zdaniem, nie powinno się gwałcić. [129,6]