PRACA KOLPORTERSKA – Bycie ochotnikiem i kolporterem.

Pytanie (1906)Czy uważasz, że kolporterzy powinni podejmować się pracy ochotniczej?

Odpowiedź – Nie widzę żadnego powodu, dla którego by nie mogli, ale uważam, że lepiej będzie, jeśli kolporterzy unikać będą pracy ochotniczej i wykorzystają swój czas w nieco inny sposób. Ci, którzy kolportują w ciągu tygodnia, zużywając przypuszczalnie całą swoją energię, lepiej zrobią, jeśli w niedzielę przejrzą swoje notatki i sprawdzą, kogo oznaczyli jako zainteresowanego oraz wykorzystają swój czas na odwiedzenie go. [129,4]