ZBIÓRKI PIENIĘŻNE – M. S. B. P. Św. a zbiórki pieniężne.

Pytanie (1913)Czy jest jakiś biblijny powód, dla którego Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego nie praktykuje zbiórek pieniężnych?

Odpowiedź – Nasza ogólna myśl jest taka, że sprawa zabiegania o pieniądze stała się raczej przykrą w oczach wielu ludzi i że być może imię Pańskie będzie bardziej chwalone, jeżeli nie będziemy prosić o pieniądze. Co więcej, uznajemy fakt, że nasz Ojciec Niebieski jest bardzo bogaty. Całe złoto i całe srebro należy do Niego i wszystkie trzody na tysiącach gór. Gdyby potrzebował pieniędzy, nie musiałby nas o nie prosić i o ile wiemy, nigdy nie upoważnił nas do proszenia o pieniądze w Jego imieniu. Skoro On nas do tego nie upoważnił, sądzimy, że niewłaściwą rzeczą jest to czynić. Nie rzuca to żadnego złego światła na innych, którzy inaczej to rozumieją. Mają prawo sądzić inaczej. [129,1]