ZBIÓRKI PIENIĘŻNE – Znaczenie dobrowolnych ofiar.

Pytanie (1913)Przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego przedłożyli w Springfield raport, że wszystkie ich wydatki związane z głoszeniem i działalnością pokrywane są z dobrowolnych datków. Proszę wytłumaczyć dokładne znaczenie wyrażenia „dobrowolne datki”?

Odpowiedź – Są to darowizny, o jakie w żaden sposób nie prosimy. Każdego roku ogłaszamy rezultaty naszej pracy w dorocznym raporcie, co wydaje się właściwe, ale nie podajemy żadnych nazwisk ofiarodawców. Nikt nie ma możliwości ogłaszania swego nazwiska wobec kościoła albo wobec innych ofiarodawców. Cokolwiek jest ofiarowywane, dawane jest Panu i nie staramy się rozgłaszać czyjejkolwiek ofiary. Po prostu wykorzystujemy to, co dobrowolnie zostało nam wręczone. [128,2]