OBRZEZANIE – Kościoła.

Pytanie (1909)Znakiem Przymierza Abrahamowego było cielesne obrzezanie. Jeżeli jesteśmy pod tym przymierzem, dlaczego nie mamy tego samego znaku?

Odpowiedź – Apostoł wskazuje, że mamy ten sam znak, ale jest to obrzezanie serca, a nie ciała. W duchowym Izraelu jest duchowe obrzezanie. Apostoł mówi nam, co powinniśmy obrzezać – gniew, złość, nienawiść, zazdrość, spory i inne uczynki ciała i diabła. Odetnijcie je, a będziecie obrzezani w sercu. Nie znaczy to, że nigdy już nie popełnicie błędu posiadania gniewnych myśli. Nie jest to twoje ciało, ale jako Nowe Stworzenie jesteś członkiem Ciała Chrystusowego. Ciało cielesne jest jedynie sługą tego Nowego Stworzenia, a Nowe Stworzenie będzie panować nad swoim ciałem najlepiej jak potrafi. [127,2]