KOŚCIÓŁ – Co Kościół kupuje?

Pytanie (1916)Czy Kościół, czyli wybrani, nabywa świat w ciągu obecnego Wieku Ewangelii? Trzeci akapit na str. 99 w „Cieniach Przybytku” zdaje się to sugerować.

Odpowiedź – Nie było naszym zamiarem, aby którykolwiek akapit w „Cieniach Przybytku” wskazywał na cokolwiek tego rodzaju. Chciałbym to powtórzyć dziesięć tysięcy razy: Jeden tylko człowiek mógł odkupić świat, ponieważ tylko jeden zgrzeszył i tylko ten jeden potrzebował odkupienia. Okup to odpowiednia cena. Jezus dał samego siebie na okup, nie wraz z Kościołem, jakby było coś, czego nadal dokonuje przez tych, co stanowią Kościół. Zakończył On to na Kalwarii. Jeszcze go nie zastosował, lecz zapewnienie ceny okupowej dokonało się, zanim my w ogóle zetknęliśmy się z planem Bożym. Nie mogliśmy być wcale wliczeni, dopóki Jezus nie dokończył swego dzieła na Kalwarii. Następnie miał miejsce wybór Kościoła. Najpierw Pan stał się wodzem naszego zbawienia, potem mógł mieć grono żołnierzy pod sobą. Miał być głową nad swoimi współtowarzyszami. Wybór tych towarzyszy rozpoczął się po zakończeniu Jego ofiary. Tylko Jezus umarł i wstąpił na wysokość, aby dokonać zadośćuczynienia i przypisania (Bóg wcześniej nie uznawał żadnego członka Kościoła), a następnie, gdy to zostało uczynione – w czym Kościoła wcale nie było – Bóg przez Jezusa wylał ducha świętego. My nie mamy nic wspólnego z zapłaceniem owej ceny. Jest to w całości dziełem Jezusa. [126,1]