KOŚCIÓŁ – Jego dział w wiązaniu królów.

Pytanie (1916)Jaki udział będzie mieć Kościół w wiązaniu królów?

Odpowiedź – Jest widoczne, drodzy przyjaciele, że Kościół obecnie nie ma żadnego udziału w wiązaniu królów. Przynajmniej nie widzimy jeszcze, abyście wy lub ja mieli w tym jakikolwiek udział; nie zauważam też, żeby królowie byli wiązani. Jaki udział będzie w tym miał Kościół później, tego nie wiemy. Biblia wskazuje, że Kościół będzie miał ważny udział, lecz w jaki sposób skorzysta z tego przywileju, gdy nadejdzie właściwa pora, czas pokaże. Bóg nie objawił, w jaki dokładnie sposób Jego plan będzie wykonywany. Powinniśmy znajdować się w odpowiednim stanie do wykonania naszego zadania, gdy nadejdzie czas, lecz całą tę sprawę musimy z zadowoleniem pozostawić w rękach Pańskich. W armiach tego świata zastępy wojska do ostatniej chwili nie wiedzą, kiedy ma nastąpić atak, aż zostanie wydany rozkaz do ruszenia naprzód. W słusznym czasie wy i ja otrzymamy nasze rozkazy. W międzyczasie mamy mieć na sobie Bożą zbroję, mamy trzymać ją w czystym i lśniącym stanie; nie mamy być ospałymi lub słabnącymi w czynieniu dobrze, lecz nabierać sił w Panu i w sile mocy Jego. [125,2]