KOŚCIÓŁ – Niezależne działanie niektórych.

Pytanie (1916)Czy pewna grupa Badaczy Pisma Świętego należąca do zgromadzenia z danej miejscowości może działać niezależnie od tego zgromadzenia?

Odpowiedź – Istnieje naturalnie pewna miara chrześcijańskiej wolności i jak wierzymy, Pan chce, aby ludzie z niej zawsze korzystali. Na przykład przypuśćmy, że pewien brat poszedłby do mieszkania drugiego brata, gdzie również przyszłoby dwóch lub trzech sąsiadów, aby razem spędzić wieczór. Przypuśćmy, że jeden powiedziałby: „Zagrajmy w szachy”, a drugi odrzekłby: „Nie, urządźmy badanie Pisma Świętego”. Nie myślimy, że byłoby Pańską wolą powiedzieć: „Nie, nie możemy mieć badania Biblii, ponieważ takie zebranie nie ma upoważnienia naszego zgromadzenia, więc lepiej zagramy w szachy”. Możemy logicznie rozumować, że chociaż zgromadzenie nie zorganizowało tam żadnego spotkania, to jednak nikt nie miałby zastrzeżeń względem przeprowadzenia takiego badania lub rozmowy na temat biblijny. Gospodarz domu mógłby powiedzieć: „Zaprosimy więcej sąsiadów na drugie takie zebranie w przyszłym tygodniu. Starałem się im mówić o tych rzeczach i chciałbym, aby posłuchali i ciebie”. Nie widzę w takim postępowaniu niczego złego. Gdyby obecni chcieli mieć regularne spotkania, to powinni się zwrócić do zgromadzenia, aby ono dostarczyło sposobnych braci do prowadzenia tych zebrań.

Gdyby jednak niektórzy ze zgromadzenia powiedzieli: „Urządzimy sobie oddzielne, regularne zebrania”, to byłaby to zupełnie inna sprawa. Tacy mieliby prawo stworzyć oddzielne zgromadzenie, lecz czyniąc to, zrywaliby z pierwotnym zgromadzeniem. Nie byłoby wtedy właściwe, żeby wrócili na dawne zebrania i chcieli brać udział w głosowaniach. W tym, co czynimy, musi być pewna konsekwencja. Wszyscy, którzy stają się członkami zgromadzenia, wyrzekają się do pewnego stopnia swych osobistych swobód, aby uczestniczyć w pewnych korzyściach współdziałania. Lecz to nie oznacza takiego zniewolenia, że nie można by mieć badania Biblii i zamiast tego trzeba by spędzić wieczór, grając w gry. [125,1]