KOŚCIÓŁ – Ciągle ten sam pogląd biblijny na jego przemianę.

Pytanie (1911-Z)Czy z Twoich uwag w „The Watch Tower” z 1 kwietnia 1911, strona 102, kolumna 2, akapity 2 i 3, mamy rozumieć, że zmieniłeś zdanie odnośnie przemiany Kościoła?

Odpowiedź – Nie, nie mamy innych myśli od tych, jakie mieliśmy dotychczas. Wciąż wierzymy, że od roku 1878 znajdujemy się w czasie wskazanym w oświadczeniu: „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy umierają w Panu. Zaprawdę, mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi” (Obj. 14:13).

Wszyscy musimy umrzeć, ale „nie wszyscy zaśniemy” [1 Kor. 15:51]. W wypadku tych, którzy będą żyć w czasie wtórej obecności naszego Pana, nie będzie potrzeby zasypiania – chwila śmierci będzie dla nich momentem przemiany i zmartwychwstania – Psalm 82:7; 1 Kor. 15:51-52. [116,2]