KOŚCIÓŁ – Przemiana a czas ucisku.

Pytanie (1911)„Zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci” [Izaj. 66:8 NB]. Czy to oznacza, że Kościół zostanie skompletowany i przemieniony do boskiej natury przed wielkim uciskiem?

Odpowiedź – Tak, i było to przedstawione w dwóch synach Racheli. Rachela była typem na duchowy Syjon. Moglibyśmy powiedzieć, że jej pierwszym synem był Józef, który osiągnął tron, zaś drugim był Beniamin, a imię to znaczy „syn mej boleści” – Rachela umarła przy jego narodzinach. Rozumiemy, że było to figurą. Bóg zamierzył, aby to przedstawiało, w jaki sposób będą tutaj dwie klasy zbawionych – dwie klasy do duchowego stanu: Malutkie Stadko, które będzie klasą Oblubienicy, a za nimi klasa Wielkiego Ludu, jak nazywa ją Pismo Święte, czyli klasa głupich panien, z innego punktu widzenia. Wszyscy będą pannami, lecz jedną klasę stanowić będą mądre panny, które uczynią swe powołanie i wybranie pewnym, podążając za wskazaniami, inne zaś będą głupimi pannami, które nie uczynią swego powołania i wybrania pewnym i które będą musiały przejść przez czas wielkiego ucisku. Te dwie klasy były przedstawione w dwóch synach Racheli. Pierwszy syn, Józef, osiągnął tron. Przeszedłszy przez wielkie trudności określonego rodzaju, Józef stał się władcą Egiptu, nabywcą całej ziemi. Był figurą na Mesjasza i Jego chwalebne Królestwo. Beniamin zaś stał się figurą na klasę Wielkiego Grona, która nie zdobędzie tronu. [115,2]