KOŚCIÓŁ – Jaki fundament?

Pytanie (1911)Św. Paweł powiedział, że jesteśmy „zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus” [Efezj. 2:20]. Czyż słowo „prorocy” w tym tekście nie stosuje się do proroków Starego Testamentu, nie zaś do proroków z Nowego?

Odpowiedź – Sądziłbym, że apostoł nawiązuje tu do proroków z czasów Starego Testamentu, ale fundament wiary opiera się na ich proroctwach. Pismo Święte wzmiankuje też o innych prorokach; na przykład, apostoł mówi, że Chrystus wstąpiwszy na wysokość, dał ludziom dary, a następnie mówi, jakie: „Dał niektóre apostoły, niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele” [Efezj. 4:11]. Apostoł nie mówi tu o prorokach z dawnych wieków. W tym tekście mówi o kaznodziejach, ponieważ słowo „prorok” używane jest w języku greckim do określenia osoby przemawiającej publicznie – publicznie nauczającej, publicznie coś ogłaszającej – ktoś taki jest prorokiem, czyli literalnie – głosicielem. [115,1]