KOŚCIÓŁ – Do jakiej natury wzbudzony?

Pytanie (1911)Czy Kościół będzie wzbudzony w boskiej naturze, czy też na poziomie duchowym, podobnym do aniołów, jak był nasz Pan, a dopiero na weselu Barankowym otrzyma nagrodę – boską naturę?

Odpowiedź – Ten, co postawił to pytanie, widocznie wie na ten temat więcej niż ja. Skąd wie, że nasz Pan był wzbudzony na duchowym poziomie, ale nie w boskiej naturze? Nie wiem nic na ten temat. Wierzę, że nasz Pan był wzbudzony z martwych do boskiej natury – umartwiony ciałem, a ożywiony duchem i że jako istota duchowa miał boską naturę. Proszę nie rozumieć, że mam na myśli, iż był Ojcem. Wygląda na to, że trochę nam się to miesza i również nasz język może tak namieszać w naszych biednych głowach, że trudno jest wyjaśnić te kwestie w prosty sposób. Musicie rozumieć, że ja wierzę i nauczam, iż nasz Pan Jezus nigdy nie był Ojcem Niebieskim ani nigdy Nim nie będzie. Musicie rozumieć, że na podstawie Biblii mówię, że jak głową żony jest mąż, tak głową Kościoła jest Chrystus, a głową Chrystusa – Bóg. Taka jest biblijna kolejność w tej sprawie. Nauka o Trójcy, która została zakorzeniona w ludzkich umysłach, mąci i zaćmiewa ich zdolność myślenia. Tak więc nasz Pan został wzbudzony z martwych do chwały Ojcowskiej – nie aby stał się częścią Ojca, ale aby uczestniczyć w Jego chwale – chwała, cześć i nieśmiertelność były nagrodą; i jest to potwierdzone oświadczeniem apostoła odnośnie zmartwychwstania Kościoła (1 Kor. 15:43): „Wsiane w niesławie a będzie wzbudzone w sławie; wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy; wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowe”; a prowadząc rzecz dalej, mówi: „Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność”. Na podstawie struktury tego zdania wyraźnie widać, że moment zmartwychwstania jest momentem nieśmiertelności, boskiej natury. [114,1]