KOŚCIÓŁ – Pierworodnych a Jego Ciało.

Pytanie (1910)Czy jest jakaś różnica między Kościołem Pierworodnych a Kościołem, który jest Jego Ciałem?

Odpowiedź – Odpowiadam, że tak. Według mojego zrozumienia „Kościół pierworodnych” obejmuje i Wielkie Grono, i Malutkie Stadko, gdy zaś to drugie wyrażenie: „Kościół, który jest Jego Ciałem” nie zawiera w sobie Wielkiego Grona. Kościół, który jest Jego Ciałem, jest klasą Królewskiego Kapłaństwa, którego On jest Najwyższym Kapłanem i Głową, a my jesteśmy członkami z osobna w Ciele Chrystusowym, którym jest Kościół. [110,1]