KOŚCIÓŁ – Kiedy przedstawiony Ojcu?

Pytanie (1910)„A temu, który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem (...)” (Judy 1:24). Czy Kościół będzie stawiony przed obliczem Bożym na początku, czy przy końcu tysiącletniego panowania?

Odpowiedź – Niewątpliwie na początku tysiącletniego panowania. Takie jest moje zdanie. Jesteśmy już dziećmi Bożymi i uczta, o jakiej mówi Pismo Święte, będzie wieczerzą wesela Barankowego, a według mojego zrozumienia jest to symboliczny obraz naszego połączenia z Panem na poziomie chwały, gdzie przedstawi nas On Ojcu, bez zmazy.

Czemu miałaby być aż tysiącletnia zwłoka? Nie widzę żadnego powodu ku temu. Spodziewam się oglądać Ojca wkrótce po swej przemianie. Jednak rozumiem, że nastąpi niewielka zwłoka, ponieważ Kościół będzie najpierw przemieniony i najwyraźniej będzie pewna zwłoka przez czekanie na Wielkie Grono; ponieważ, jak pamiętacie, w Objawieniu, w osiemnastym rozdziale, po opisaniu upadku Babilonu i tych, co nie wyszli z Babilonu, czyli klasy Wielkiego Grona, następuje rozdział dziewiętnasty, gdzie czytamy, że Babilon upadł, przyszło wesele Barankowe, a Jego małżonka się przygotowała. Ci, którzy to mówią, nie należą do tej szczęśliwej klasy, jednak mówią: „Radujmy się, że to się stało, cieszymy się, klasa Oblubienicy weszła do chwały”. Wesele jest jedną rzeczą, a wieczerza inną. Toteż do owej wielkiej rzeszy przychodzi poselstwo: „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego” [Obj. 19:9]. W moim zrozumieniu klasa Wielkiego Grona będzie miała ten wielki przywilej wejścia z Kościołem na tę wielką ucztę. Uczta ta będzie przede wszystkim dla Kościoła, lecz Wielkie Grono również będzie miało w tym udział.

Podobny obraz znajdujemy również w Psalmie 45, gdzie jest mowa o oblubienicy otoczonej chwałą, która zostanie przyprowadzona przed króla w pięknych szatach bramowanych złotem, a za nią panny, towarzyszki jej, które również zostaną przyprowadzone przed króla. To przedstawia dwie klasy: Malutkie Stadko i Wielkie Grono. [106,1]