KOŚCIÓŁ – Bóg postanawia członków.

Pytanie (1909)W 1 Kor. 12:28 czytamy: „Bóg postanowił w zborze najprzód Apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, (...) pomocników, rządców”. Kim są ci rządcy i w jakim stopniu rządzą?

Odpowiedź – W oryginale nie jest mowa o rządcach, lecz o rządzących regułach, o porządku, czyli o prawie. Całe zgromadzenie, według wskazówek Słowa Bożego, uznaje pewne reguły jako słuszne, jako właściwy sposób prowadzenia zebrań. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym i czyni pewien postęp na drodze Pańskiej, powinien zrozumieć mądrość pewnych reguł w Kościele Chrystusowym. Kto nie chce uznawać reguł i porządku postanowionego dla Kościoła, jest do pewnego stopnia anarchistą. Wierzymy w prawa, czy to krajowe, czy miejskie. Lepiej mieć jakieś reguły i prawa, nawet jeżeli są niedoskonałe, aniżeli ich nie mieć. Przyznajemy, że niekiedy może być za dużo praw, reguł i ograniczeń, lecz Kościół Pański ma się starać szukać, poznawać, doceniać i korzystać z wolności, jaką daje Bóg – wszystko musi być czynione przystojnie i porządnie. Celem każdego zgromadzenia powinno być posiadanie tyle wolności, ile potrzeba dla dobra zgromadzenia. Bóg powinien być uznawany jako jedyny, który ustanawia porządek w Kościele. [103,1]