KOŚCIÓŁ – Że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

Pytanie (1909)Co znaczą słowa: „Że porzuciłeś pierwszą twoją miłość” (Obj. 2:4 NB)?

Odpowiedź – Słowa te, jak pamiętacie, zastosowane zostały do pierwszego okresu Kościoła. Uważamy więc, że wskazują one, iż za dni Jezusa, apostołów i przez pewien krótki czas w pierwszym stuleciu była objawiana miłość do Jezusa, do Boga i do wielkiego planu zbawienia, lecz stopniowo miłość i gorliwość malały i w taki sposób pierwsza miłość została porzucona. W ogólnym znaczeniu można to zastosować do każdego. Znałem takich, co z początku oceniali prawdę Bożą jako bardzo drogą i miłą, lecz gdy pojawiły się przeciwności i prześladowania, gdy odkryli, jak wiele to ich będzie kosztowało i ponieważ nie zdawali sobie sprawy ze swych przywilejów, że próby te były konieczne, by sprawdzić, czy są oni godni tych rzeczy – niektórzy z nich utracili tę pierwszą miłość i w stosunku do Prawdy stali się letnimi. Starajcie się więc, abyście nie byli letni, ale jak najgorliwsi. Niebiański bieg wymaga całej energii i gorliwości, na jaką możemy się zdobyć. Im więcej dostrzegamy piękna w Boskim planie i przywileju królowania z naszym drogim Odkupicielem oraz jak mało ze swej strony możemy ofiarować, tym więcej powinniśmy doceniać ów przywilej wykonywania z całej siły wszystkiego, na co natknie się nasza ręka [Kazn. 9:10]. [102,2]