KOŚCIÓŁ – Zagłuszanie sumienia a poddaństwo.

Pytanie (1909)Do jakiego stopnia możemy stłumić nasz osąd w związku z zasadą poddaństwa?

Odpowiedź – Tłumienie sądu jest jedną rzeczą, a tłumienie sumienia inną. Jeżeli w pytaniu chodzi o zagłuszanie naszego sumienia lub naszego osądu, to powiedziałbym, że lepiej byłoby zagłuszyć nasz sąd, bowiem sumienia naszego zagłuszać nam nie wolno. Jeżeli chodzi jedynie o zdrowy osąd, a odpowiedzialność tegoż sądu nie ciąży na nas, to decyzję w danej sprawie należy pozostawić zgromadzeniu. Poddaj swój osąd pod sąd drugich, poddaj swoje myśli pod decyzję innych. Jeżeli twój osąd jest lepszy od osądu pozostałych, to obowiązkiem twoim jest to powiedzieć – a potem bądź cicho. W przeciwnym razie może się okazać, że będziesz jak członek ławy przysięgłych, który powiedział, że pozostałych jedenastu nie miało rozumu, bo nie widzieli sprawy tak, jak on ją widział. [101,1]