CHRONOLOGIA – Kiedy jest koniec Żniwa?

Pytanie (1913)Jeżeli Żniwo jest okresem czterdziestu lat, a wezwanie do Żniwa nastąpiło w 1881 roku, gdy założono „Watch Tower”, to czy Żniwo nie powinno skończyć się w roku 1921?

Odpowiedź – Nigdy nie myśleliśmy o przyznawaniu „Watch Tower” tak ważnego miejsca. Zresztą „Watch Tower” zapoczątkowane zostało w roku 1879, a „Watch Tower Bible and Tract Society” zostało założone w roku 1880; sama sprawa zarejestrowania nie oznacza, iż nie istniało przedtem. Samo otrzymanie „aktu założycielskiego” nie czyni jeszcze stowarzyszenia. Można utworzyć stowarzyszenie bez aktu założycielskiego, ale jest wtedy ograniczone. Stowarzyszenie będzie tak samo stowarzyszeniem, gdy dwóch lub trzech z was je założy bez aktu, jak gdyby założyło je 500 osób z aktem; to wciąż to samo towarzystwo. Tak czy inaczej, myślimy, że nie ma to nic wspólnego ze Żniwem. Uważamy, że Żniwo zostało zapoczątkowane obecnością Pańską, że obecność Żniwiarza wskazuje na czas Żniwa. Na podstawie proroctw wierzymy, że Pan przyszedł jako Żniwiarz w roku 1874. Myślimy, że to raczej proroctwa, a nie cokolwiek innego, wskazują na rozpoczęcie Żniwa. [78,2]