CHRONOLOGIA – Kiedy Jezus będzie pił nowy kielich?

Pytanie (1913)Czy Pan Jezus miał na myśli jakiś konkretny czas, gdy użył słów zapisanych w Mat. 26:29 (BT): „Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego”?

Odpowiedź – Przypuszczam, że mówiąc „dnia owego” nasz Pan miał na myśli to, co często jest podobnie wyrażane jako „ów dzień”, dla odróżnienia od sześciu dni, czyli siódmy dzień, dzień Tysiąclecia, tysiącletni dzień Jego Królestwa; w ów dzień mieć będziemy radość. [78,1]