CHRONOLOGIA – Daty przed rokiem 1914.

Pytanie (1910)Czy Towarzystwo popiera wszystko, co pielgrzymi głoszą odnośnie lat 1911 i 1912? W naszym zgromadzeniu zauważyłem, że starsi, którzy nie zgadzają się ze wszystkim, co głoszą pielgrzymi na temat tych dat, uważani są za nie będących w zgodzie z Towarzystwem. Jak w takiej sytuacji najlepiej postąpić?

Odpowiedź – Już próbowałem i wciąż próbuję wpłynąć na wszystkich braci pielgrzymów, aby nie nauczali o czasach przed październikiem 1914 roku, kiedy to zaczyna się żydowski rok 1915. Myślę, że to bardzo nierozsądne głosić coś innego. Wiecie, w jak liberalny sposób staramy się to robić. Staramy się nie doszukiwać wad w nikim, kto ma dobry charakter i zdaje się wykonywać dobrą pracę, staramy się, by jak najmniej ograniczać ich w tym, co mają mówić, jednak to, że jakiś brat pielgrzym naucza odnośnie dat przed październikiem 1914, dzieje się bez mojej zgody, bez mojego poparcia oraz bez poparcia Towarzystwa, którego mam zaszczyt być przewodniczącym. Radziłbym też naszym drogim przyjaciołom, aby nie mając nic konkretnego, na co mogą wskazać palcem, nie zgadywali i nie pozwalali sobie na domysły; rozsądniej jest unikać zgadywania i przypuszczeń, trzymając się tego, co wiemy. Myślę, że to jest bezpieczniejsza droga. Zdecydowanie zachęcam braci pielgrzymów i braci starszych, jak również wszystkich pozostałych, aby byli jednomyślni. Nie zamierzałem tego mówić i teraz nie jest wcale czas na prawienie kazań, ale ktoś tak się raz do mnie wyraził: „Bracie Russell, myślę, że widzę coś, z czego można wnosić, że Federacja, o której brat mówił, powstanie w przyszłym roku”.

Na to odpowiedziałem: „Może brat widzi, a może i nie. Co do mnie, to nie wiem, ale czekam na to i czekałem cały czas; nie robi mi różnicy, czy zorganizują Federację w tym, czy w przyszłym roku, zostawiam to w Pańskich rękach. Nie wiem, czy stanowiłoby to jakąś różnicę, czy stanie to się w tym roku, w przyszłym, czy za dwa lata. Pan sprawuje nadzór nad całą tą sprawą, a my mamy dużo pracy, nie musimy się martwić o rzeczy, co do których możemy jedynie spekulować. Mamy wystarczająco dużo rzeczy, które są pewne i lepiej uczynimy, gdy będziemy to zaszczepiać w sobie i innych”. [77,2]