CHRONOLOGIA – Koniec Czasów Pogan.

Pytanie (1909)Jeżeli Czasy Pogan zaczęły się w październiku roku 606 przed Chrystusem, czy nie skończą się w październiku 1915 zamiast w październiku 1914 roku?

Odpowiedź – Nie myślimy. Jeżeli brat czy siostra, którzy napisali to pytanie, przejrzą chronologię, to przekonają się, że czasy te skończą się w październiku 1914 roku. Trzeba pamiętać, że sumując okresy chronologiczne, lata przed naszą erą liczymy wstecz, a naszej ery – w przód. [75,5]