CHRONOLOGIA – Obalenie Sedekiasza a Czasy Pogan.

Pytanie (1909)W 2 Król. 25:3-6; Jer. 39:2-5; Jer. 52:6-9 jest powiedziane, że upadek Sedekiasza i zabranie go do niewoli miało miejsce dnia dziewiątego, czwartego miesiąca. Rok, o którym jest wzmianka, w Księgach Królewskich był świętym rokiem, który według naszego kalendarza zaczynał się około kwietnia, dzień dziewiąty miesiąca czwartego odpowiadałby pierwszemu lipca. Zniesienie władzy Sedekiasza rozpoczyna Czasy Pogan i jeżeli to miało miejsce w lipcu, czy zatem Czasy Pogan nie powinny kończyć się w lipcu? Czy byłby to lipiec 1914, czy lipiec 1915 roku?

Odpowiedź – Nie wiem; nie zastanawiałem się szczegółowo nad tym. Ze względu na różnicę kilku miesięcy lepiej wziąć datę wcześniejszą i się upewnić. [75,4]