CHRONOLOGIA – Jedenasta godzina.

Pytanie (1909)Jak powinniœmy rozumieć – ile jest czasu pomiędzy rozpoczęciem jedenastej godziny a jej końcem?

OdpowiedŸ – Zdecydowanie sam chciałbym to wiedzieć. [75,2]