CHRONOLOGIA – Zamknięcie drzwi.

Pytanie (1909)Czy mógłbyś się z nami podzielić swoimi myślami odnośnie zamknięcia drzwi? Czy myślisz, że zostaną wkrótce zamknięte?

Odpowiedź – Nieświadomie używaliśmy wyrażenia „zamknięcie drzwi” w dwojaki sposób. Swego czasu użyliśmy tego wyrażenia odnośnie dzieła, jakie ma być wykonane przed końcem wieku, kiedy skończy się sposobność pracy, jak jest pokazane w przypowieści, i więcej robotników nie będzie przyjmowanych. Jest oczywiste, że nikt nie był wynajmowany w ciągu dwunastej godziny [Mat. 20:6], lecz nie wiemy, kiedy te drzwi zostaną zamknięte. Teraz są otwarte, mogą być otwarte jeszcze cały ten rok i nie umiem powiedzieć, jak długo jeszcze będą otwarte lub kiedy godzina jedenasta się skończy, a rozpocznie dwunasta. Może napiszemy coś na ten temat w „The Watch Tower”. Jest to jedna z tych myśli, która zaczyna się wyłaniać, lecz dotąd nie jest jeszcze zadowalająca.

Co się tyczy innych drzwi, o których jest wspomniane w przypowieści o mądrych i głupich pannach, to mądre panny podążały za Oblubieńcem i weszły z Nim na wesele, a drzwi zostały zamknięte; potem przyszły i głupie panny, pukając do drzwi i mówiąc: „Panie, otwórz nam”, lecz drzwi pozostały zamknięte. Są to drzwi, przez które wejdzie klasa Oblubienicy, a gdy zostaną raz zamknięte, nie będą więcej otworzone. Według mojego zrozumienia powinno się odróżniać te drzwi od drzwi możliwości służenia. Te pierwsze Król zamknie wtedy, gdy ostatni członek Ciała Chrystusowego dokończy swojej ofiary i przejdzie poza zasłonę, gdy zupełna liczba zostanie zebrana i wejdzie do chwały. Kiedy się to stanie, nie wiem. Możliwe, że nie w przeciągu roku, a może nawet więcej czasu upłynie, zanim drzwi do służby zostaną zamknięte. Będzie czas próby dla doświadczenia tych, którzy już weszli przez drzwi służby. [74,2]