CHRONOLOGIA – Oracz i żeńcy.

Pytanie (1908)„Oto dni idą, mówi Pan, że oracz żeńcę zajmie” [Amos 9:13]. Kiedy to nastąpi?

Odpowiedź – Zdaje się, iż jest to mowa symboliczna, która wskazuje na koniec tego wieku. Spójrzmy, na przykład, na Wiek Żydowski. Kiedy Wiek Żydowski się kończył, a Żniwo tego wieku dojrzało, Pan nazwał to Żniwem; powiedział, że On jest żeńcą i sam wyszedł i rozpoczął pracę żęcia wśród Żydów. I wtedy przyszedł również oracz, zanim w zupełności dokonano żęcia i zanim w całości Żniwo przeminęło. Kto był tym oraczem? Pan i apostołowie, którzy głosili to chwalebne poselstwo. Podwójna praca była tam wykonywana: nie tylko żęcie wśród ludu żydowskiego, ale i praca przygotowawcza do nowej dyspensacji ewangelicznej. Zapoczątkowana została całkowicie nowa dyspensacja. Jedna nachodziła na drugą. Podobnie będzie przy końcu tego wieku; praca żęcia jest dokonaniem wieku; żniwo jest końcem wieku. W czasie Żniwa Pan wysyła żeńców i praca żęcia jest w toku. Lecz to nie jest koniec Boskiego planu. Będzie kolejna dyspensacja, która wkrótce będzie wprowadzona, a będzie to czas obsiewania wielkiego pola prawdziwym nasieniem. Teraz jest czas Żniwa, oracz już rozpoczyna działalność i wyprzedza żeńców. Żeńca nie jest jeszcze usunięty z drogi, a tu już oracz przychodzi. Co można przez to rozumieć? Uważamy, że ledwie praca Żniwa uskuteczni swój cel, zbierze Malutkie Stadko i Wielkie Grono do gumna Pańskiego, a już oracz ucisku będzie orał świat; w czasie gromadzenia Wielkiego Grona na świecie nastanie już czas ucisku. [74,1]