CHRONOLOGIA – Początek ucisku w 1914 roku.

Pytanie (1905)Dlaczego ucisk ma się rozpocząć w roku 1914?

Odpowiedź – Odpowiadam, że przyczyna, dla której się spodziewamy jego rozpoczęcia w pełnym znaczeniu, jest taka, iż Ojciec nakreślił plan na cały ten wiek. W tym miejscu brat Russell przedstawił długi wykład na temat Czasów Pogan, wykazując, że ich dzierżawa władzy rozpoczęła się w roku 606 przed Chrystusem, a skończy się jesienią 1914 roku, o czym szczegółowo jest napisane w drugim tomie „Wykładów Pisma Świętego”. [70,3]