CHRZEŚCIJAŃSKA NAUKA – Czy pastor Russell był uczniem Mary Baker Eddy?

Pytanie (1912)Czy pastor Russell był uczniem Mary Baker Eddy? (śmiech)

Odpowiedź – Nic mi o tym nie wiadomo. (śmiech, oklaski) [70,2]