CHRYSTUS – Otrzyma zupełną władzę, gdy dokona swego dzieła.

Pytanie (1912-Z)W 1 Kor. 15:28 czytamy, że gdy Chrystus dokona powierzonego Mu dzieła – dzieła swego tysiącletniego Królestwa i panowania – gdy pokona wszystkich nieprzyjaciół (jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć), wtedy i sam Syn będzie poddany Ojcu, który wszystko poddał pod nogi Jego. W jaki sposób będzie On wtedy „poddany” bardziej niż podczas Tysiąclecia?

Odpowiedź – Szczególną myślą jest tutaj bardzo wyraźnie to, że podczas mesjańskiego panowania będzie Panu Jezusowi dana zupełna władza i panowanie nad światem. To jest szczególne powierzone Mu dzieło. Pamiętacie, że mówiąc o tym okresie, Ojciec stwierdza: „Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje”, a dalej oświadcza, iż będzie ich rządził laską żelazną (Psalm 2:8,9).

Ten tysiącletni okres, znany też jako Milenium, jest przeznaczony na przeprowadzenie tego dzieła. Przypuśćmy, że komuś z was zostałoby przez rząd lub państwo powierzone stanowisko wraz z upoważnieniem, by uczynić pewne rzeczy w ciągu określonego czasu, mając świadomość, że gdy je wykonacie, otrzymacie za to nagrodę. Dostalibyście pouczenie: „Wszystko jest w waszych rękach. Przystąpcie do działania; na przeprowadzenie tego dzieła macie cały 1912 rok. Zajmijcie się tą sprawą”. A co potem? Po wykonaniu pracy rezygnujecie z tej szczególnej misji, z tego specjalnego urzędu powierzonego wam na rok; dłużej już go nie będziecie zajmować.

Podobnie przy końcu Tysiąclecia nasz Pan Jezus nie będzie dłużej zajmował urzędu Pośrednika między Bogiem a ludźmi, jaki będzie zajmował przez tysiąc lat. Czemu nie? Ponieważ nic więcej nie będzie do przeprowadzenia. Podczas tego tysiąca lat wykona On swoje dzieło jako Pośrednik tak doskonale, że nie pozostanie nic więcej do zrobienia. To szczególne dzieło zostanie zupełnie ukończone. [69,1]