CHRYSTUS – Rzeczywistym Nowym Stworzeniem.

Pytanie (1910)W 2 Kor. 5:17 czytamy: „A tak jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem”. Czy to oznacza, że ten, co jest w Chrystusie, jest rzeczywiście Nowym Stworzeniem, czy tylko jest uważany za takie w Bożych oczach? Czy staje się Nowym Stworzeniem podczas spłodzenia z ducha świętego, czy też musi czekać na ożywienie przez ducha?

Odpowiedź – Według mojego zrozumienia stajemy się rzeczywistymi Nowym Stworzeniami w Chrystusie Jezusie, a nie jedynie poczytanymi. Uznanie następuje, gdy Chrystus daje ci swoją zasługę. Stajesz taki, jaki jesteś, pokazując się z jak najlepszej strony i oddajesz się Bogu na ofiarę żywą, ale On mówi: Ta ofiara nie jest dostateczna. Jezus przypisuje więc tej ofierze swoje zasługi. Wówczas zostajesz uznany za doskonałego. Jednak jest to jedynie uznanie i Bóg to akceptuje. Tylko na tych warunkach uznaje tę ofiarę, jakby była doskonała. Czyni cię Nowym Stworzeniem i od tej chwili stare rzeczy przeminęły. To zrozumiałe, że jeżeli jesteś komuś coś winien, to powinieneś to oddać, jeśli możesz, lecz jeśli nie możesz zapłacić, to się to nie liczy Nowemu Stworzeniu. Nowe Stworzenie nie może zaciągać długów. „Nikomu nic winni nie bądźcie” [Rzym. 13:8]. Każdy powinien ostrożnie zaciągać długi. Jeżeli jest zmuszony zaciągnąć pożyczkę, powinien dać jakąś gwarancję, w przeciwnym razie lepiej zaczekać, aż Pan pokieruje sprawą w inny sposób. [61,1]