DZIECI – Względem błogosławieństw Tysiąclecia.

Pytanie (1909)Jakie stanowisko będą zajmować dzieci i jakie otrzymają błogosławieństwa w Tysiącleciu?

Odpowiedź – Przypuszczam, że gdy będą jeszcze małe, będą piastowane. Zdaje się, że pytający ma na myśli dzieci osób poświęconych. Bez wątpienia będzie tam żyło wielu dobrych ludzi, a gdy się dowiedzą, że są to dzieci rodziców, którzy zostali już uwielbieni, to zapewne chętnie się nimi zaopiekują. Możemy także być całkiem pewni, że rodzice znajdujący się po drugiej stronie zasłony będą mogli lepiej opiekować się swoimi dziećmi, niż gdy byli tutaj.

Jakie błogosławieństwa one otrzymają? Zapewne otrzymają takie same błogosławieństwa jak wszyscy inni żyjący na ziemi, za których Chrystus umarł i dla których Bóg przygotował szczodrą sposobność poznania Go. [55,1]