DZIECI – Nadzór nad dziećmi w czasie ucisku.

Pytanie (1906)Czy w Słowie Bożym są jakieś wskazówki, jakieś słowa pociechy dla dzieci poświęconych rodziców, które prawdopodobnie będą musiały przejść przez czas wielkiego ucisku, a które nie będą jeszcze pełnoletnie?

Odpowiedź – Chociaż w Piśmie Świętym nie znajdujemy słów skierowanych bezpośrednio do takich dzieci, to jednak wiemy, że z Boskiego punktu zapatrywania zarówno lud Boży, jak i wszystko, co do niego należy, wszystkie Jego sprawy, są dla Boga cenne, a więc nie tylko oni sami, ale i ich dzieci, i wszystko, co do nich należy, jest z pewnością cenne przed obliczem Pana. To rozumie się samo przez się i nie potrzeba poświadczenia Pisma Świętego. Mogę powiedzieć, że wszystkie dzieci osób wierzących znajdują się pod szczególniejszą opieką i troską Bożą aż do czasu, gdy dojdą do wieku, w którym mogą być za siebie odpowiedzialne. Z całą pewnością możemy wywnioskować, że będą one pod szczególnym nadzorem anioła Pańskiego. [54,1]