RODZENIE DZIECI – Zbawiona przez to.

Pytanie (1911)Jak mamy rozumieć 1 Tym. 2:15, gdzie czytamy: „Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśliby zostały w wierze i w miłości, i w świętobliwości z miernością”?

Odpowiedź – Jest to bardzo niezwykła wypowiedź. Nie jestem pewien, czy mam właściwe zrozumienie odnośnie tego tekstu, a gdy nie mam pewności, co Pan chce przez to powiedzieć, trzymam się reguły, aby wyrażać się na dany temat bardzo ostrożnie. [53,3]