WYKRES PLANU WIEKÓW – Znaczenie poziomów L i K.

Pytanie (1912-Z)Opisując wykres, piszesz w I Tomie, str. 211: „Gdy się narodzą w zmartwychwstaniu, będą mieli boską naturę i kształt”. Proszę pogodzić to z innym oświadczeniem, znajdującym się na str. 235, które brzmi: „Nie wiemy, ile czasu upłynie po ich 'przemianie', czyli doprowadzeniu ich jako istot duchowych do doskonałości (poziom L), zanim to całe skompletowane grono zostanie uwielbione (poziom K) z Panem, zjednoczone z Nim w mocy i wielkiej chwale”.

Odpowiedź – Obydwa przytoczone fragmenty są ze sobą całkowicie zgodne. Trudność pytającego wynika z niezrozumienia, co oznacza poziom L, a co poziom K na wykresie. Poziom L przedstawia osobistą chwałę naszego Pana i Kościoła na mocy pierwszego zmartwychwstania z natury ludzkiej do boskiej. Rozumiemy, że wszyscy członkowie Kościoła doświadczą takiej przemiany ze stanu śmiertelnego do nieśmiertelnego, z natury ludzkiej do boskiej, ze słabości do mocy, z niesławy do chwały, ze stanu cielesnego do duchowego (1 Kor. 15:44), zanim zostaną wprowadzeni do chwały, mocy i panowania, przedstawionych przez poziom K. Innymi słowy, pierwszy cytat odnosi się do osobistego wywyższenia wszystkich spłodzonych z ducha, klasy zwycięzców w pierwszym zmartwychwstaniu, do poziomu L, a drugi fragment odnosi się do ich wywyższenia na poziom K, który nastanie, kiedy Niebiański Oblubieniec przedstawi swoją Oblubienicę kompletną, bez wady lub zmazy, przed Ojcem Niebieskim, jak jest to zobrazowane w Psalmie 45. [53,2]