WYKRES PLANU WIEKÓW – Wielkie Grono na poziomie L.

Pytanie (1909)Czy dojście do poziomu L (na wykresie) w pierwszym zmartwychwstaniu zapewnia osobistą chwałę, nieśmiertelność i boską naturę? Jeżeli tak, to jak mamy to rozumieć, że Wielkie Grono, które ma być podniesione do tego poziomu przez wielki ucisk, nie będzie nieśmiertelne? Dlaczego poziom L zapewnia nieśmiertelność tylko jednej klasie?

Odpowiedź – Na tego typu wykresie nie dało się pokazać wszystkiego. Dziwimy się nawet, że pokazuje on aż tyle. Poziom L przedstawia duchową doskonałość i reprezentuje poziom, do którego zarówno Wielkie Grono, jak i Małe Stadko dojdą. Małe Stadko osiągnie dodatkową chwałę i wyróżnienie zwane „nieśmiertelnością” lub boską naturą, odrębną i różną od Wielkiego Grona. Sposób, w jaki pokazane jest to na wykresie, nie ma tak naprawdę wpływu na rzeczywistość. [53,1]