CHARAKTER – Przynoszenie owocu a naśladowanie Jezusa.

Pytanie (1913)Czy rozwijanie owoców ducha oznacza postępowanie śladami Jezusa?

Odpowiedź – Nie, nie powinniśmy mieszać pojęć. Postępowanie śladami Jezusa jest jedną figurą, zaś rozwijanie owoców ducha – inną. Mogą one wyobrażać tę samą rzecz, lecz nie mamy ich mieszać. Apostoł wylicza owoce ducha: dobrotliwość, cichość, nieskwapliwość, braterska dobroć, miłość. Czy jest to postępowanie śladami Jezusa? Niezupełnie. Jeżeli jednak staramy się postępować jak Jezus, to doprowadzi nas to do rozwoju tych owoców ducha. Posłuszeństwo Pańskim zarządzeniom rozwija te owoce w naszym charakterze. [51,2]