CHARAKTER – Doskonałość z tej strony zasłony.

Pytanie (1913-Z)Jak wielkie podobieństwo charakteru Pana naszego Jezusa Chrystusa musi zostać osiągnięte z tej strony zasłony, aby można było mieć nadzieję, że będzie się jednym z wybranych po drugiej stronie zasłony?

Odpowiedź – Bóg nigdy nie przyjmie niczego, co jest niedoskonałe. Nawet nasza ludzka natura, złożona Mu w ofierze przez Arcykapłana, musi być najpierw przykryta zasługą tego Kapłana i w ten sposób zostać udoskonalona, zanim będzie mogła być przyjęta przez Boga. Myśląc o nas samych, powinniśmy pamiętać, że to Nowe Stworzenie mamy w naczyniach glinianych. To Nowe Stworzenie ma być na podobieństwo Chrystusa.

Będąc w ciele, jesteśmy osaczeni przez świat, ciało i Szatana. Wrogowie ci spiskują przeciwko Nowemu Stworzeniu, ażeby mu przeszkadzać, by nie mogło doskonale sprawować swojego dzieła w starym ciele. Wola musi być doskonała, jak powiedział Jezus: „Błogosławieni czystego serca (Mat. 5:8). Czystość serca musi być absolutna.

Czystego serca są ci, których intencje są czyste, których pobudki są czyste, którzy starają się o to, co jest najlepsze. Ci mogą mieć silną pociechę, mogą mieć zupełne zaufanie ku Bogu odnośnie chwalebnych rzeczy, jakie On obiecał; ponieważ, na ile potrafią, czynią to, co najlepsze w swych ziemskich ciałach – a tym sposobem okazują swoją pobożność. [51,1]