CHARAKTER – Jego rozwój przed spłodzeniem z ducha.

Pytanie (1909)Czy jakiekolwiek prawdziwe budowanie charakteru może się odbywać przed duchowym spłodzeniem?

Odpowiedź – Myślę, że niektórzy ludzie światowi budują swoje charaktery; widziałem wielu takich ludzi, lecz nikt z nich nie buduje w sposób, który byłby celowy lub zasługiwałby na uwagę z punktu widzenia Boskiego powołania. Jeśli coś jednak czynią, o tyle łatwiej będzie im w czasie restytucji; o ile wspięli się wyżej i wydostali ze stanu degradacji i upadku, o tyle mniej czasu będą potrzebowali. Dlatego powiedziałbym im, że każdy krok wstecz byłby krokiem ku zgubie, a gdy przyjdzie od Boga postanowiony czas, wszelkie staranie ku dobremu odniesie zapłatę. Wyrabianie charakteru na podobieństwo Chrystusowego było oczywiście zamierzone jedynie dla Kościoła, ponieważ Biblia została napisana dla Kościoła, dla tych, którzy uczą się w szkole Chrystusowej, którzy starają się być Jego. [48,2]