POJMANIE – Wiódł pojmanych więźniów.

Pytanie (1906)W wersecie odnoszącym się do Zbawiciela czytamy, że wiódł „pojmanych więźniów” i dał dary ludziom [Efezj. 4:8]. Jakie znaczenie mają słowa „pojmani więźniowie”?

Odpowiedź – Niewola, która jest na świecie, to niewola grzechu i śmierci. Jest to wielka niewola. Jak mówi apostoł, my, jako rodzaj ludzki, zostaliśmy zaprzedani grzechowi, a zapłata za grzech przeszła na całą ludzkość. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy umieramy. To jest niewola. Pamiętacie, jak prorocy i nasz Pan mówili o grobie jako o wielkim więzieniu oraz o całym świecie wraz z jego ograniczeniami umysłowymi, moralnymi i fizycznymi jako o więźniach. Gdy nasz Pan umarł, uczynił to jako wielki Odkupiciel, jako Wybawiciel całego rodzaju. Kupił więzienie i wszystkich więźniów oraz wszystkich tych, którzy byli w stanie umierania i w ten sposób wywiódł pojmanych więźniów. Jest właścicielem więźniów i w słusznym czasie otworzy drzwi więzienia i powie: „Wyjdźcie, pokażcie się”. [48,1]