KAIN I ABEL – Do jakiej udali się krainy?

Pytanie (1909)Jeśli nie było innych mieszkańców na ziemi oprócz Adama i Ewy, Kaina i Abla, to do jakiej krainy udali się Kain i Abel, by pojąć sobie żony, jeżeli wtedy było tylko czworo ludzi (powyżej wymienionych) na ziemi, według Pisma Świętego?

Odpowiedź – Pismo Święte nie mówi, że wtedy nie było więcej niż czworo ludzi na ziemi. Pismo Święte nie wymienia córek Adama i zgodne z zapisem byłoby przypuszczenie, że gdy Kain pojął żonę, to pojął jedną ze swoich sióstr. Nic nie stało na przeszkodzie, by brat żenił się z siostrą, ponieważ pod wieloma względami byli lepiej przystosowani. Powód, dla którego nie żenią się dziś, jest taki, że rasa ludzka uległa takiej degradacji, iż gdyby brat i siostra się pobrali, to ich dzieci odziedziczyłyby cechy rodzinne do tego stopnia, że byłyby chore umysłowo i dlatego prawo zabrania tego także kuzynom, nawet dalszym.

Jest to, jak widzimy, całkowicie wbrew doktrynie o ewolucji. [46,1]