TCHNĄŁ – Pan tchnął na nich.

Pytanie (1905)Jak można rozumieć słowa z wersetu Jan 20:22, gdzie jest powiedziane, że Pan tchnął na nich itd.?

Odpowiedź – Nasz Pan dawał im naukę poprzez gesty. Chciał, by zrozumieli, że będąc posłani, nie mieli używać mocy należącej do nich, ale miała przez nich działać moc Boża; dlatego dał im ilustrację tchnienia, czyli swojego ducha, którą chciał im zakomunikować. Uczynił to jako próbkę mocy swego ducha, wpływu albo zmysłu w nich, przez którego mieli wyganiać diabły, uzdrawiać chorych itp. w Jego imieniu. [45,1]