BADANIE BIBLII – Metoda badania Biblii.

Pytanie (1911)Jak byś radził badać Biblię? Czy radziłbyś, aby najpierw pomyśleć samemu, czy lepiej byłoby przeczytać komentarze, zanim rozpocznie się rozważanie?

Odpowiedź – Nie jestem pewny, czy w pełni zrozumiałem myśl pytającego, lecz mogę powiedzieć, mój drogi przyjacielu, iż Bóg zapewnił, że gdy nasz Pan wstąpił na wysokość, dał dary ludziom i wylicza, jakie to były dary: jednym dał dar apostolstwa, innym prorokowania, jeszcze innym dar czynienia cudów [Efezj. 4:11; 1 Kor. 12:10]. Niektóre z tych darów towarzyszą nam i teraz. Są tacy, którzy posiadają naturalne zdolności do nauczania, lecz nie wszyscy mają takie zdolności jak nauczyciele. Stąd też apostoł pyta: „Izali wszyscy są Apostołami? Izali wszyscy prorokami? Izali wszyscy nauczycielami?” [1 Kor. 12:29]. Nie. Dalej więc mówi, że Pan Bóg dał te dary Kościołowi dla pewnego celu. A jakiż był ten cel? Ku zbudowaniu świętych, ku pracy duchownych, ku pracy usługiwania, służąc budowaniu Ciała Chrystusowego, „a iżbyśmy się wszyscy zeszli (...) w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego” [Efezj. 4:11-13; 1 Kor. 12:28-29]. Mówiąc innymi słowy: Jezus jest Głową, już uwielbioną, i On dał te dary Kościołowi, ażeby jako różni członkowie Ciała Chrystusowego mogli sobie wzajemnie pomagać w rozwoju aż do zupełnego skompletowania.

Skoro więc Bóg przez Jezusa dał te szczególne dary Kościołowi, stąd też rozumiemy, że jest to częścią obowiązku Kościoła, by używać tych darów, gdziekolwiek się one znajdą. Zatem nie byłoby najmądrzejsze ze strony badacza Biblii badać Biblię samodzielnie. Skoro wielu badało Biblię przez długie lata i niewiele z niej zrozumiało, to musimy patrzeć, jakie jest Pańskie kierownictwo i jaka jest Pańska opatrzność. W tej kwestii nie mamy polegać na czyimś słowie czy osądzie, wszystko mamy mieć dowiedzione, a Słowo Boże ma być probierzem dla wszystkiego, co przyjmujemy. Czy to jednak przychodzi do was w kilka chwil przez kogoś innego, jest zupełnie inną sprawą. Kiedykolwiek coś do was dociera, musicie to sprawdzić i się przekonać, czy zgodne jest z Bożym Słowem. [42,3]