BIBLIA – Czy jest bez błędu?

Pytanie (1911)Czy wierzysz, że Biblia jest całkowicie wolna od błędu?

Odpowiedź – Są niektóre części Biblii, które są czysto historyczne. Księgi Królewskie, Kroniki, jak również Księgi: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana są historyczne i nie ma szczególnej potrzeby, aby były natchnione, chyba że opatrzność Boża kierowałaby nimi tak, żeby nie opuszczono niczego, co powinno się tam znaleźć. Gdy jest opisywana historia, to nie jest konieczne, aby była pisana pod natchnieniem, ponieważ każda prawda jest dobra. Gdy na przykład święty Mateusz pisze, że Jezus powiedział tak i tak, to jedynie powtarza to, co usłyszał i o czym wiedział, że takie są fakty. Nie musiał być natchniony, żeby mówić prawdę; tak samo, jakby ktoś wyszedł z tego miejsca i opowiedział, co ja tu mówię – powinien po prostu powiedzieć uczciwie, więc żadnego natchnienia do tego nie potrzeba. W Księgach Królewskich i Kronik są miejsca, gdzie ewidentnie zostały popełnione błędy. Księgi te są historyczne i zakradły się do nich pewne omyłki, gdy niektóre rzeczy były odnotowywane. Obie te księgi opisują ten sam okres, lecz jedna podaje trochę inaczej niż druga. Kiedyś dowiemy się może, jak je pogodzić, lecz obecnie nie potrafimy tego zrobić. [42,1]