BIBLIA – Jej natchnienie.

Pytanie (1911)Czy wierzysz w natchnienie Biblii?

OdpowiedŸ – Wierzę, że Biblia jest natchniona. [41,3]