BIBLIA – O stworzeniu Ziemi.

Pytanie (1911)Biblia mówi o stworzeniu. Z czego została stworzona Ziemia?

Odpowiedź – Biblia nie mówi o stworzeniu materii ziemskiej. Zaczyna się słowami: „Ziemia była” [1 Mojż. 1:2]. Ziemia już istniała, lecz bez kształtu, była próżna i ciemność była nad przepaścią; natomiast stworzenie, o jakim jest wzmianka, iż było dokonane w ciągu sześciu dni, nie odnosi się do stworzenia materii, lecz do wywiedzenia porządku z materii. [41,2]