BIBLIA – Adresowana do pewnej pani czy do Oblubienicy Chrystusowej?

Pytanie (1909)Czy mamy rozumieć, że 2 List Jana jest listem pisanym do osoby prywatnej, czy też listem od Chrystusa do Jego poślubionej „panny”?

Odpowiedź – Ja rozumiem, że był to list Jana pisany do prywatnej osoby. Cokolwiek jednak odnosi się do jednej osoby, może się odnosić do wielu osób w Kościele Chrystusowym, ponieważ jesteśmy członkami jednego Ciała. List do Koryntian nie był pisany do Kościoła w Saratoga Springs, lecz ponieważ Kościół w Koryncie i Kościół w Saratoga Springs znajdują się pod tymi samymi prawami i postanowieniami, zatem list ten odnosi się do obydwóch. Podobne zastosowanie może mieć 2 List Jana. [41,1]